Skip to main content

2002

Johnson & Johnson achiziționează Tibotec-Virco BVBA pentru a răspunde nevoilor pacienților cu HIV/SIDA și ale altor pacienți cu boli infecționase precum tuberculoza.